Centrum Dochodzenia Odszkodowań AAZ zajmuje się kompleksową obsługą poszkodowanych przy szkodach osobowych z tytułu polisy ubezpieczenia obowiązkowego (zdarzenia komunikacyjne, polisa OC sprawcy itp.) lub z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia dobrowolnego (polisy NNW, pracownicze itp.)

Zajmujemy się również obsługą błędów medycznych.

W ramach naszych usług naszym Klientom zapewniamy:

 • zgłoszenie szkody do właściwego ubezpieczyciela lub kontynuację likwidacji wcześniej zgłoszonej szkody osobowej,
 • organizację badań przez lekarzy specjalistów,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji szkody lub ponowna analiza merytoryczna zakończonej likwidacji szkody,
 • dochodzenie należnej kwoty zadośćuczynienia.

Oprócz spraw, w których kompleksowo zajmujemy się dochodzeniem należnej kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania, zajmujemy się sprawami o:

 • ustalenie odpowiedzialności za szkodę
 • szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych, z winy właściciela lub zarządcy nieruchomości, z winy pracodawcy etc.
 • zaniżenie procentowego uszczerbku na zdrowiu
 • nieuwzględnienie całości odniesionych obrażeń lub intensywności ich występowania,
  odmowę wypłaty z polisy OC i/lub NNW
 • kwestionowanie wersji przebiegu zdarzenia wskazanej przez poszkodowanego, brak winy sprawcy,
  dochodzenie roszczeń za obrażenia osobiste
 • utratę zdrowia i odniesione obrażenia ciała (ortopedyczne, neurologiczne, psychologiczne itp.) z polisy OC i/lub NNW, (polisy komunikacyjne, majątkowe, na życie etc.)
 • dochodzenie roszczeń za wypadek w miejscu pracy, które powstały z winy lub zaniedbania pracodawcy,
 • dochodzenie roszczeń za wypadki losowe
 • poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych np. wskutek śliskiej nawierzchni / chodnika, rozlanego płynu w hipermarkecie etc.