Centrum Dochodzenia Odszkodowań AZZ zajmuje się kompleksową obsługą poszkodowanych w szkodach komunikacyjnych z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia obowiązkowego (OC) oraz z tytułu polisy ubezpieczenia dobrowolnego AC.

W ramach usług zapewniamy naszym klientom :

 • darmowe holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia,
 • darmowy pojazd zastępczy na czas likwidacji szkody,
 • darmowe parkowanie pojazdu do dnia oględzin,
 • dochodzenie należnej kwoty roszczenia – bez opłat wstępnych i stałych,
 • zgłoszenie szkody do właściwego ubezpieczyciela lub kontynuację likwidacji wcześniej zgłoszonej szkody komunikacyjnej,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji szkody lub ponowną analizę merytoryczną zakończonej likwidacji szkody.

Oprócz spraw, w których kompleksowo zajmujemy się dochodzeniem należnej kwoty odszkodowania, zajmujemy się sprawami o:

 • ustalenie odpowiedzialności za szkodę
 • szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
 • zaniżenie kosztów naprawy kosztorysowej– wymuszanie użycia części zamiennych, stosowanie amortyzacji części, zaniżenie kosztów naprawy, zaniżenie kosztów naprawy w warsztacie
 • żądanie faktur źródłowych, odmowa pokrycia kosztów poniesionych w związku z zaistniałą szkodą,
  rozliczenie szkody jako szkody całkowitej
 • zaniżenie wartości bazowej pojazdu, rozliczenie szkody w wariancie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,utratę wartości handlowej pojazdu
 • spowodowana faktem naprawy pojazdu po wypadku, odmowę wypłaty z polisy OC i AC
 • nielegalne wprowadzenie na polski obszar celny, kwestionowanie wersji przebiegu zdarzenia wskazanej przez poszkodowanego, brak winy sprawcy, odmowa refundacji kosztów dodatkowych
 • odmowa zwrotu kosztów poniesionych w związku z holowaniem i/lub parkowaniem pojazdu.

Wszystko w jednym miejscu